Zgodovina slovenske župnije Stuttgart

Zgodovina slovenske župnije Stuttgart
Leta 2000 je slovenska župnija v Stuttgartu praznovala 40. letnico obstoja. Slovesnost je vodil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Franc Rode. Ob tej priložnosti je izšel tudi Zbornik o Slovencih na Württemberškem. Na 200 straneh in z 250 barvnimi fotografijami predstavlja württemberško Slovenijo v najrazličnejših odtenkih delovanja v skrbi za ohranitev narodne zavesti in vere.

V zadnjih 40-letih je živelo na Württemberškem v Nemčiji začasno do 10.000 Slovencev. Danes jih je manj (katoličanov s slovenskim potnim listom je 6.200; tisti, ki imajo nemško državljanstvo tu niso všteti, nekateri se ne priznavajo za katoličane, redki so prestopili k drugim veram). Realno lahko rečemo, da nas je v pokrajini okrog 8.000, kar je vsekakor zelo lepo število.

Ob ustanovitvi župnije, leta 1960, je bilo veliko mladih družin. Okrog leta 1980 se je starostna meja dvignila. Takrat se je tudi precej družin vrnilo v Slovenijo, kjer so si postavili svoje domove. Danes se je starostna meja krepko povečala, saj večina nedeljnikov zagotovo presega starostno mejo šestdesetih let.

Večina doraslih otrok slovenskih staršev se je vključila v nemško okolje in ima le občasne stike s slovensko župnijo (krst, poroka, pogreb). Tudi poroke so v glavnem mešane, kar še pospešuje integracijo v nemško družbo.

Kljub temu lahko rečemo, da ima župnija trdno jedro kakšnih 700 do 800 ljudi, ki se redno udeležujejo maš in raznih prereditev (v Stuttgartu in drugih 9 podružnicah, kjer je maša enkrat na mesec: Aalen, Bad Urach, Böblingen, Esslingen, Heilbronn, Oberstenfeld, Pfullingen, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd). Če obisk izrazimo v procentih, je torej okrog 10 procentov Slovencev, ki se redno udeležujejo verskega življenja v župniji. S tem pa smo lahko kar zadovoljni.

Kot statističen podatek naj navedemo kroniko leta 2002. Krščenih je bilo 12 otrok, porok je bilo osem (vse mešane), umrlih pa enajst (v število niso všteti tisti, ki so brez naše vednosti umrli tukaj in bili pokopani v Sloveniji; po predvidevanjih jih je še enkrat toliko, okrog dvajset torej).

Še drugi podatek bo koristen. Mesečno izhaja v Sloveniji Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu. V župniji trenutno po pošti pošiljamo Našo luč in župnijsko glasilo Med nami povedano na 514 naslovov. Mnogi si pri mašah in drugih srečanjih Našo luč vzamejo osebno. Spet lahko ugotovimo, da dosežemo kakšnih 800 ljudi, morda nekaj več, saj je veliko naslovov družinskih, kar pomeni, da Naša luč in župnijsko glasilo doseže kakih 1500 do 2000 ljudi.