Biblični seminar v Nonnenhornu ob Bodenskem jezeru (Stuttgart-Augsburg-Kempten-Ravensburg)

(19.11.2010) Od petka, 19. do nedelje 21. novembra 2010 je v Nonnenhornu potekal že tradicionalni biblični seminar. V slovenski župniji v Stuttgartu ga prirejamo že dolgo let, pred šestimi leti so se nam prvič pridružili tudi rojakinje in rojaki iz Augsburga, Ulma, Kemptna in Ravensburga.

Tema letošnjega seminarja je bila: Postava in preroki za bratsko pravičnost med ljudmi. Seminar je vodil svetopisemski strokovnjak, profesor Marjan Peklaj. Iz Slovenije se je pripeljal z vlakom, v nedeljo pa je z letalom odpotoval v Rim, kjer so potekale slovenosti ob 50-letnici Slovenika.

Že v petek nas je profesor Peklaj uvedel v temo seminarja, ki je bila usklajena z letom dobrodelnosti in solidarnosti, ki jo v tekočem pastoralnem letu obhaja slovenska cerkev. V soboto je bil zelo delaven dan. Po prvem predavanju je sledilo delo po skupinah. Gospod Peklaj nam je v predavanju prikazal nekaj ključnih odlomkov Postave iz druge Mojzesove knjige. Primerjal jih je z istimi odlomki iz pete Mojzesove knjige, iz Devteronomija, kjer je odnos do tujcev, hlapcev in sužnjev že bolj razvit in razčlenjen. Ne govori se le o moških, izrecno so omenjene tudi ženske in njihove pravice. V delu po skupinah smo nato brali odlomke prerokov, ki se nanašajo na zahtevo pravičnosti. V popoldanskem delu smo na plenumu iznesli rezultate dela po skupinah in marsikaj zanimivega ugotovili. Delovne skupine so sodelovale tudi pri pripravi evharistije, ki smo jo obhajali kot sklep sobotnega dne. Pri maši se nam je pridružila tudi Jasmina Ritlop iz bližnjega mesta Konstanz ob Bodenskem jezeru. Pri pripravi maše in med evharistično daritvijo je sodelovala kot liturgična sodelavka, to delo opravlja tudi v svoji župniji sv. Konrada v Kostanci. Po večerji smo imeli še družabni večer.

V nedeljo 21. novembra, na praznik Kristusa, kralja vesoljstva smo po jutranjih hvalnicah s sklepnim predavanjem sklenili naše delo. Razvila se je zanimiva debata, ki bi lahko trajala še ure in ure. To je dokaz, da je bila tema seminarja aktualna in način kako je seminar potekal pravilen in dober. Sledila je še nedeljska maša, kjer nam je predavatelj na zelo bogat in duhovno globok način predstavil lik Kristusa, ki je predvsem kralj naših src. Po skupnem kosilu smo polni novih in bogatih izkušenj odšli vsak na svoj konec. Obljubili smo si, da se v letu 2011 še srečamo na bibličnem seminarju.