Predstavitev integralnega slovenskega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske

(30.10.2010) Prvi od 17. tujerodnih katoliških skupnosti v Stuttgartu smo imeli pomembno kulturno in glasbeno prireditev v novi prestižni ustanovi Haus der katholischen Kirche v samem centru mesta, na sprehajalni ulici, Königstr. 7. Ob 16. uri je bil najprej odmeven kulturni dogodek: predstavitev slovenskega prevoda dveh knjig Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Predstavitev je z uvodno besedo odprl mestni dekan in prelat Michael Brock, ki je poudaril pomen narodnih korenin, ki nam jih Valvasorjeva Slava v slovenskem prevodu lahko približa. Pozdavne besede je navzočim naslovila tudi vicekonzulka Andreja Horvat iz generalnega konzulata v Münchnu. Naslednji govornik je bil predstojnik slavistike na univerzi v Tübingenu, prof. Jochen Raecke. Povdaril je kulturno raznolikost Slovenije in kako lahko majhen narod kot smo Slovenci kulturno prispeva v današnji Evropi. Valvasor nas še danes uči, da ne zatirajmo majhnih, kar je za današnjo Evropo izrednega pomena.

Iz Slovenije se je dogodka udeležila sedemčlanska delegacija, ki jo je vodil idejni vodja projekta celovitega, integralnega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske gospod Matjaž Čeč, ki je v imenu gostov predstavil zahtevni projekt prevajanja. V ta namen je ustanovil tudi Zavod dežele Kransjke. Časopisno podjetje in založba Družina je medijski pokrovitelj prevoda. Temo je nato poglobil inž. Primož Debenjak, ki je na zanimiv način predstavil posebnost Valvasorjevega poročanja o Sloveniji in njenih zanimivostih. Njegova Slava je svojevrstno okno v tedanji čas. S pesmijo so prireditev obogatili pevke in pevci zbora Pesem tisočerih zvonov.