Civilna pobuda "LUBI SLOVENCI" za Slovenski kulturni center PRIMOŽ TRUBAR Stuttgart

PISMO SOROJAKOM

Prijazno pozdravljeni! Vzemite si nekaj minut časa, da bi Vas vsebina pisma nagovorila na izvirni način. Hvala!

Letos, ko dvomilijonska Slovenija predseduje skoraj petsto-milijonski evropski družini, praznujemo petsto-letnico rojstva očeta slovenske knjige PRIMOŽA TRUBARJA. Je naključje, ali je znamenje časa, da obhajamo tako častitljivo obletnico rojstva očeta slovenske pisane besede ravno v letu predsedovanja naše države Evropski zvezi? Tudi v letošnjem mednarodnem letu jezikov je lahko Slovenija na vrhu svoda evropskega neba, saj Slovenci govorimo žlahten starodavni jezik, ki edini med jeziki EU uporablja dvojino!
Premnogo je edinstvenih zakladov naravne, duhovne in kulturne dediščine, ki jih skriva naša, slovenska dežela, kot je svojo ljubljeno domovino prvi poimenoval - Primož Trubar. Pokažimo Evropi, kdo smo Slovenci - tudi skozi celostno podobo rojaka z Rašice, mojstra govorjene in pisane besede, evropskega vizionarja, iskalca Izvirov. Vsaj delno mu povrnimo naš dušni in duhovni dolg. Kako? Tako, da se odločimo s srcem - kot nekoč Trubar - Slovenci vsega sveta, iz vseh krajev zemeljske oble in podpremo pobudo "LUBI SLOVENCI". Prispevajmo za odkup Slovenskega doma v Stuttgartu - z dobro mislijo, da bo tudi z našo pomočjo, z našim srčnim zidakom, lahko začel nastajati Trubarjev center slovenstva. Tako bomo sredi Trubarjevega NIGDIRDOMA, v Stuttgartu, Slovenci iz vsega sveta družno postavili Slovenski kulturni center PRIMOŽ TRUBAR. Z izvirno vsebino lahko postane prepoznavna kulturna ambasada Slovenije za Evropo.

"Kruta usoda pregnanca bi lahko skrhala njegovo življenjsko voljo. Veličina Primoža Trubarja je ravno v tem, da je ustvarjalno presegel življenjske udarce ter se kot prvi "slovenski Feniks" nepoškodovan in zmagovit dvignil z dvakratnega pogorišča, ko je izgubil domovino in vse svoje imetje. "Stati inu obstati" je bilo Trubarjevo prekaljeno reklo, za katerim stojijo njegov življenjski boj in idealizem, njegova izrazita in močna osebnost, njegova globoka ljubezen do slovenskega naroda. Namesto grenkobe, zamer in maščevanja je v narodno skrinjico položil vrednote, na katerih je "preprosto ljudstvo slovenskih dežel" do danes rastlo in odraslo kot kulturni narod in na katere se je navezal Prešeren, ko je zapisal: Žive naj vsi narodi...

Do svoje smrti leta 1586 je napisal 22 knjig in prevedel vso Novo zavezo ter dve leti pred smrtjo dočakal celoten prevod Biblije v slovenščino, delo svojega učenca Jurija Dalmatina. Ko je deloval na Nemškem, ni bil le evangeličanski pastor, bil je tudi narodni buditelj Slovencev, sposoben organizator, dober gospodar in prodoren diplomat, ki je posegal v vrh tedanje evropske javnosti. Samo človek velikega formata, kakršen je Trubar bil, je zmogel, da je kot tujec in priseljenec v osrčju tedanje Evrope uveljavil svoj genij ustvarjalnosti in samobitnosti. Ime Primoža Trubarja zveni domače v vseh nemških krajih, kjer je deloval. V Nemčiji je Trubar v zavesti in živem spominu številnih ljudi. A v srce zapisan v svojem "nigdirdomu" pač ne more biti. Lahko pa je zapisan tam, kjer je duhovno bil vedno doma - v srcih svojih "lubih Slovencev", piše dr. Zvone Štrubelj.

V petek, 16.maja letos, ob 17.00, bomo z uvodno prireditvijo "LUBI SLOVENCI v Šentrupertu na Dolenjskem začeli z vseslovensko kulturno-dobrodelno pobudo "LUBI SLOVENCI" za odkup stavbe Slovenskega doma v Stuttgartu, iz katerega bo zrasel "Slovenski kulturni center PRIMOŽ TRUBAR" v Stuttgartu. Razloga sta najmanj dva:
1. omogočeno raziskovanje arhivov Primoža Trubarja in urejanje njegove bogate duhovne zapuščine za Slovenijo in Evropo - pod vodstvom raziskovalca Trubarjevega življenja in dela - dr. Zvoneta Štrublja. V letošnjem oktobru izide njegova pregledna knjiga o Primožu Trubarju.
2. omogočeno še nadaljnje življenje in razvoj slovenske izseljenske skupnosti - v številnih izseljenskih društvih, kulturnih skupinah, šoli slovenskega jezika in pastoralni oskrbi v Baden-Würtemberškem okrožju.
Potrebno je odkupiti stavbo, ki je v lasti nemške cerkve in jo ima v najemu Slovenska katoliška misija v Stuttgartu za potrebe kulturnega udejstvovanja in pastoralne oskrbe slovenskih izseljencev na Baden-Würtemberškem. To skupnost prizadevno vodi dr. ZVONE ŠTRUBELJ, izseljenski duhovnik in znanstvenik, doma iz Videm-Dobrepolja. Že od leta 2000 raziskuje še neodkrito duhovno dediščino PRIMOŽA TRUBARJA v Nemčiji.

Časa za izpeljavo nameravane pobude je zelo malo, denar je potrebno zbrati najkasneje do letošnjega oktobra. Trdno sem prepričana, da lahko uspemo - s čistim namenom, pogumom in vizijo - kot Trubar v mnogo težjih časih pred 500 leti. Gre za civilno pobudo, ki naj na pregleden način in z visoko etično, slovensko in svetovljansko zavestjo - v Trubarjevem letu slovenskega predsedovanja - udejani pomembno vizijo za našo nadaljnjo slovensko prepoznavnost v Evropi. Zbiranje sredstev bomo vodili na štiri načine: slovenske občine, slovenske šole, slovenska podjetja in preko medijev - vsa slovenska javnost doma, v zamejstvu in izseljenstvu. Akcija naj združuje vse Slovence doma in po svetu ne glede na svetovnonazorska osebna prepričanja, kajti gre za vrednoto SLOVENSTVA in za našo edinstveno dediščino v evropskem merilu.

Za odkup Slovenskega doma je potrebno zbrati 850.000,00 EUR, za dozidavo in preureditev v sodoben večnamenski kulturni center, ki lahko izpolnjuje poslanstvo slovenske kulturne ambasade za Evropo, pa bo potrebnih dodatnih 800.000 do 900.000 evrov. Naj navedem le eno praktično misel za vzpodbudo: če bi vsaka slovenska družina darovala le "enega Trubarja" - kovanec za 1 EURO, bi zbrali skoraj 700.000 EUR. V kolikor pa bi nekateri podarili "enega Prešerna" - kovanec za 2 EURA, bi se vsota občutno povečala. Skupaj torej zmoremo veliko, če se odločimo - s srcem!

V petek, 16.maja 2008, bomo objavili in Vam nato posredovali poseben transakcijski račun, ki bo odprt pri eni od slovenskih bank izključno za namen zbiranja sredstev za - Slovenski kulturni center PRIMOŽ TRUBAR Stuttgart.
POSLALI VAM BOMO PISMO, S KATERIM VAS BOMO POPROSILI ZA SODELOVANJE V OPISANI POBUDI.
Pregled zbiranja sredstev bomo skrbno vodili in jih objavljali poimensko: občine, šole, podjetja, društva, druge ustanove, posamezniki (razen v primeru, če bi kdo želel ostati neimenovan) - z naslednjimi podatki:
dan nakazila, darovalec in znesek, v naslednji obliki:
a) v ročno izdelani TRUBARJEVI KNJIGI z ročnim zapisom podatkov - tedensko vpisovanje,
b) v elektronski obliki - dnevno vpisovanje,
c) v enem od slovenskih časopisov - periodične objave.

Kulturno-dobrodelna akcija "LUBI SLOVENCI" bo trajala od 16. 5. - 16. 10. 2008.
Verjamemo, da bo letošnji oktober praznik vseh Slovencev, ker bomo skupaj naredili nekaj velikega tudi za nas in naše vnuke. In temu primerno bomo praznovali na najbolj žlahten način, da bo tudi Evropa začutila, kaj pomeni slovenska tisočletna kultura.

Želimo si, da bi se predlagana zgodovinska pobuda "LUBI SLOVENCI" ne končala z zaključkom v letošnjem oktobru. Naj bo naš združevalni način delovanja začetek novih, povezovalnih, ustvarjalnih projektov na čimveč področjih življenja in dela, tako doma, v zamejstvu in v izseljenstvu. Iščimo sodelovanje med Slovenci širom sveta, kajti to je še neodkriti, žal, prezrti zaklad naše skupne slovenske biti! Odprimo obzorja včasih preozkih osebnih pogledov; podarimo najboljši del sebe soustvarjanju prepoznavne Slovenije, iščimo v sočloveku tisto, kar nas bogati. Zadnji čas je, da izstopimo iz nevarno ograjenih ideoloških, elitističnih in drugih osebnih samozaporov, ki preprečujejo dobre medčloveške odnose in zavirajo razvoj talentov in zdrave družbe.
Prav vsak od nas je soodgovoren za kvaliteto srčne kulture, ki je temelj celostnega zdravja družine, delovne skupnosti, države in narave. Potrebujemo drug drugega, postanimo drug drugemu Darilo v čimvečji možni meri. Kot Primož Trubar, ki je naša vzpodbuda življenjskega poguma in vizije tudi danes.

Vse dobro, "ker smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo." (F. Prešeren)


Za Civilno pobudo "LUBI SLOVENCI"
Maja Kos
Tel.: 040 741 171
E-pošta: lubi.slovenci@siol.net