Župnik dr. Zvone Štrubelj

Župnik dr. Zvone Štrubelj
Kratek oris življenjske poti

Zvone Štrubelj se je rodil 21. septembra 1955 v Zdenski vasi (Videm-Dobrepolje) na Dolenjskem. Po gimnaziji v Želimljem je študiral teologijo in filozofijo v Italiji (Turin, Rim) in Franciji (Lyon, Pariz). Leta 1990 je doktoriral iz teološke antropologije na Gregorijanski univerzi v Rimu. V doktorski nalogi je v francoščini predstavil francoskega misleca Marcel Legauta (La foi chretienne selon Marcel Legaut - v prevodu: Krščanska vera po Marcel Legautu).

V letih podiplomskega študija in magisterija je v Sloveniji deloval z mladino in bil pobudnik nekaterih odmevnih mladinskih projektov: mladinske glasbene maše Pesem tisočerih zvonov, muzikla Ceste, društva prostovoljcev Šotorovci (skupina mladih, ki še naprej deluje z obrobno in problematično mladino).

Deset let je opravljal službo župnika in dekana na Opčinah pri Trstu (največja slovenska župnija v tržaški škofiji). Prav tako je deset let vodil verske oddaje na radiu Trst A, pisal v številne časopise in revije. Od leta 1990 naprej predava na Teološko pastoralnem tečaju v Kopru in Novi Gorici. Leta 2000 je napisal knjigo Ali je Bog oče in mati? (izšla pri Goriški Mohorjevi družbi v Gorici).

Leta 2000 - 2001 je dva semestra izpopolnjeval svoje znanje na teološki fakulteti v Tübingenu in se vpisal kot kandidat za habilitacijo, kar mu bo čez nekaj let dodelilo status svobodnega (privatnega) docenta.

Od septembra 2001 je po odhodu prejšnjega župnika, Janeza Šketa, prevzel vodstvo Slovenske katoliške misije. Od prejšnjih obveznosti je ohranil predavanja na Teološko pastoralnem tečaju v Kopru in Novi Gorici ter dnevno predstavitev svetnikov in duhovne misli na radiu Trst A (v pisni obliki). Na univerzi v Tübingenu dela habilitacijsko nalogo (kar je v nemškem univerzitetnem sistemu isto kot drugi doktorat).